5 & 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ