Λαβίδας Νικόλαος

Αναπληρωτής καθηγητής Γλωσσολογίας. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 11:10 Διερευνώντας τη διαχρονία των στάσεων απέναντι στη γλωσσική αλλαγή
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Νικόλαος Λαβίδας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής “Διαχρονικής Γλωσσολογίας με έμφαση στην Αγγλική και την Ελληνική” στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Τομέας Γλώσσας-Γλωσσολογίας) της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Πριν από τον διορισμό του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν Επίκουρος Καθηγητής Ιστορικής Γλωσσολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μεταδιδακτορικός ερευνητής (με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών) στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Αθηνών και δίδαξε Γλωσσολογία στα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου, Πάτρας και Αιγαίου.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν τη γλωσσική αλλαγή, τις (ιστορικές) γλωσσικές επαφές, τα διαχρονικά σώματα κειμένων, το διεπίπεδο σύνταξης-σημασιολογίας.

Έχει συγγράψει τις μονογραφίες The Diachrony of Written Language Contact: A Contrastive Approach (Brill, 2021), Transitivity Alternations in Diachrony. Changes in Argument Structure and Voice Morphology (Cambridge Scholars Publishing, 2009).

Έχει συνεπιμεληθεί τους τόμους (μεταξύ άλλων) Proto-Indo-European Syntax and its Development (John Benjamins, 2015), Major Trends in Theoretical and Applied Linguistics – τόμοι 1-3 (De Gruyter, 2014), και τα ειδικά τεύχη σε διεθνή περιοδικά (μεταξύ άλλων) Morphosyntactic Isoglosses in Indo-European (Poznan Studies in Contemporary Linguistics, 2020), Fragments or Ellipsis or Both? New Challenges and New Perspectives (Acta Linguistica Hafniensia, 2020), Language Contact in the History of English (Linguistics Vanguard, 2020), Typology of Labile Verbs: Focus on Diachrony (Linguistics 52.4, 2014).

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
Υπο την Αιγίδα
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ