Τσάιτα-Τσιλιμένη Βάλια

Επίκουρος με εξειδίκευση στην Νεοελληνική Λογοτεχνία και Γλώσσα. Πανεπιστήμιο Γενεύης

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 18:40 Προσφυγική κρίση, αρχαία κληρονομιά, ορίζοντες νεωτερικότητας στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Η γλώσσα των διαφημίσεων της εφημερίδας «Το Βήμα»

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Βάλια Τσάιτα-Τσιλιμένη είναι ειδικός της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Επίκουρος στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, όπου, το 2017, υποστήριξε το διδακτορικό της πάνω σε θέματα ταυτότητας, κοινωνικής κριτικής και λογοτεχνικής γραφής στη λεγόμενη «γενιά του 1920» στην Ελλάδα.

Διδάσκει νεοελληνική λογοτεχνία και γλώσσα στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τον εξής σύνδεσμο:

www.unige.ch/lettres/meslo/unites/grecmoderne/corps-enseignant/tsaita-tsilimeni