Χρυσουλάκης Γιάννης

Γενικός Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 09:30 Σύντομος χαιρετισμός
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο  Γιάννης  Χρυσουλάκης είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από τις ΗΠΑ και διδακτορικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και είναι Ομότιμος Καθηγητής. Εχει διδάξει σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα εντός και εκτός Ελλάδος.

Εχει διοικήσει Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, καθώς και μεγάλες ευρωπαϊκές κοινοπραξίες παραγωγής νέων τεχνολογιών, ενώ έχει σημαντικό Διεθνές Διοικητικό και Επιστημονικό έργο.

Διετέλεσε εκλεγμένος Αντιπρόεδρος στον Παγκόσμιο Οργανισμό των Εθνικών Κέντρων Δημόσιας Διοίκησης και Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Εχει εργασθεί σε πολλές Ευρωπαικές χώρες και στις ΗΠΑ, έχοντας συνεργασία και επαφή με πολλές ομογενειακές οργανώσεις και ομογενειακά συμβούλια. Εχει συνεργαστεί με πολλούς Διεθνείς Οργανισμούς και έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό Συμβουλίων, Επιτροπών και Συνεδρίων εντός και εκτός Ελλάδος.

Εχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων και σημαντικό συγγραφικό έργο.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
Υπο την Αιγίδα
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ