Δημητρούλια Τιτίκα

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Θεωρίας και Πράξης της Μετάφρασης. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συντονίστρια Γαλλοφωνίας για την Ελλάδα

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 09:30 Η νεοελληνική μετάφραση στον 20ό αιώνα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ