Παπαδοπούλου Παναγιώτα

Επίκουρος καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας. Πανεπιστήμιο Γρανάδας Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών Γρανάδας

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 18:00 «Η ζωή των σπορτ»
ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Είναι επίκουρος καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Γρανάδας και μέλος της ερευνητικής ομάδας «Σπουδές μεσαιωνικού και νεοελληνικού πολιτισμού (HUM 728)», η οποία έχει έδρα το Πανεπιστήμιο Γρανάδας και δραστηριοποιείται στα ερευνητικά προγράμματα του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών. Είναι μέλος του εν λόγω κέντρου και συντονίστρια τριών ερευνητικών προγραμμάτων του, μεταξύ των οποίων το πρόγραμμα Ελληνική Λεξικογραφία (σειρά Diccionarios Granada).

Tα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται κυρίως στη λεξικογραφία, τη μετάφραση, τη νεοελληνική λογοτεχνία, στην κατάκτηση και τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας στην Ισπανία.

Δημοσίευσε άρθρα σε περιοδικά, βιβλία και μεταφράσεις και επιμελήθηκε επτά συλλογικούς τόμους.

Ήταν συντονίστρια επτά διεθνών συνεδρίων και μέλος της οργανωτικής επιτροπής άλλων έξι. Συντονίστρια επίσης τριών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ελληνικής γλώσσας, πολιτισμού και μετάφρασης.

Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Estudios Neogriegos, διευθύντρια της εκδοτικής σειράς Memorias de los protagonistas del 1821 [Απομνημονεύματα των πρωταγωνιστών του 1821], η οποία άρχισε να υλοποιείται στο Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών, με αφορμή την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, και μέλος της επιστημονικής επιτροπής των εκδοτικών σειρών Serie de Estudios Neogriegos [Σειρά Νεοελληνικών Μελετών] και Biblioteca del Teatro de Sombras Griego [Βιβλιοθήκη του Eλληνικού Θεάτρου Σκιών].

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
Υπο την Αιγίδα
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ