Λάμπρος Βαρελάς: Η λογοτεχνική κριτική στο «Ελεύθερον Βήμα» (1922-1944)

Λάμπρος Βαρελάς Αναπληρωτής καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας. Τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Θα παρουσιαστεί η κριτική της λογοτεχνίας στην εφημερίδα Ελεύθερον Βήμα (1922-1944).

Ειδικότερα, θα παρουσιαστούν τα πρόσωπα που άσκησαν την κριτική λογοτεχνίας στην εφημερίδα και η συμβολή τους στην υποδοχή της νεοελληνικής και μεταφρασμένης λογοτεχνίας από το ευρύ αναγνωστικό κοινό της.

Πέρα από το «αεροπορικό διάγραμμα», θα παρουσιαστούν μερικές αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις από τις τρεις δεκαετίες κυκλοφορίας της εφημερίδας.

Videos

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
Υπο την Αιγίδα
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ