Π. Καμπάκη-Βουγιουκλή, Θ. Βουγιουκλής: Η γλώσσα δίνει το Βήμα στα μαθηματικά πρότυπα

Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή Oμότιμη καθηγήτρια Γλωσσολογίας. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Θωμάς Βουγιουκλής Ομότιμος καθηγητής Μαθηματικών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Η γλώσσα μπορεί βιολογικά να προηγείται των Μαθηματικών, όμως δεν μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω αν δεν αξιοποιήσει με κάποιο τρόπο τα Μαθηματικά. Κι αυτό γιατί στο τεράστιο πλήθος θεμάτων τα οποία έχει να διαχειριστεί η γλώσσα, είναι απαραίτητη η εφαρμογή μαθηματικών διαδικασιών και δομών ως μοντέλα, ως πρότυπα για την οργάνωση και τον συνολικό έλεγχο.

Η αναπόφευκτη αυτή διαδικασία είναι είτε ασύνειδη, είτε απόλυτα συνειδητή. Συγκεκριμένα, η επικοινωνία στη γλώσσα επιτυγχάνεται με την επανειλημμένη χρήση συμβόλων και κοινών δυνατοτήτων του ανθρώπου, των οποίων η καταγραφή βοηθά στη μελλοντική χρήση για διευκόλυνση της επικοινωνίας σε παρόμοιες καταστάσεις.

Η επικοινωνία στα μαθηματικά, από την άλλη πλευρά, επιτυγχάνεται με την χρήση συμβόλων και της λογικής, την κατασκευή δομών απαλλαγμένων από ιδιοτέλειες, προκαταλήψεις και συναισθηματικές καταστάσεις.

Επιπλέον, η κατανόηση με τα Μαθηματικά αντιμετωπίζεται ως στέρεα δομή με ορατή τάξη και λογική συνέπεια, αφού φυσικά γίνουν οι απλοποιήσεις-προσεγγίσεις των δεδομένων.

Έτσι, για παράδειγμα, έχουμε την χρήση μαθηματικών μοντέλων, όπως το καρτεσιανό γινόμενο, τα πηλίκα και η λεξικογραφική διάταξη, από τη γλώσσα. Απλό παράδειγμα καρτεσιανού γινομένου, που χρησιμοποιείται στη γλώσσα, είναι η παράθεση στη σειρά των γραμμάτων της αλφαβήτας όπου πολλαπλασιάζεται η δυνατότητα σχηματισμού λέξεων. Επίσης, απλά παραδείγματα πηλίκων είναι ο ‘χωρισμός’ παραγράφων, κεφαλαίων, σελίδων, και γραμμών.

Videos

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
Υπο την Αιγίδα
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ