Πατρίσια Κορομβόκη: Η χρήση ξένων όρων στον δημοσιογραφικό λόγο: μια γλωσσολογική προσέγγιση

Πατρίσια Κορομβόκη Λέκτορας Νεοελληνικής Γλώσσας. Macquarie University Αυστραλίας

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η γλωσσολογική μελέτη του έντυπου ή/και ηλεκτρονικού δημοσιογραφικού λόγου στο ηλεκτρονικό ιστορικό αρχείο των εφημερίδων ‘ΤΟ ΒΗΜΑ’ και ‘ΤΑ ΝΕΑ’ από το 2000 ως προς τη χρήση ξενικών όρων.

Τα ερωτήματα τα οποία τίθενται αφορούν τη σχέση ανάμεσα στις γλωσσικές επιλογές των ξενικών όρων στον δημοσιογραφικό λόγο των εφημερίδων αυτών και τη θεματική ενότητα που έχουν χρησιμοποιηθεί στο εσωτερικό των εφημερίδων (π.χ. σπορ, εσωτερικά, οικονομικά, τέχνες) και τις κοινωνικές τοποθετήσεις (ιδεολογίες) που οι επιλογές αυτές (ίσως) εκφράζουν.

Το σύστημα του δημοσιογραφικού λόγου είναι πολυδιάστατο πεδίο γλωσσικής χρήσης (Ανδρουτσόπουλος, 2000). Στήλες σε εφημερίδες αντανακλούν διαφορετικές ιδεολογίες που συνδέονται με συγκεκριμένους τρόπους ζωής, με καθημερινές γλωσσικές πρακτικές και αισθητικές προτιμήσεις.

Οι τρέχουσες γλωσσικές τάσεις στη δημόσια επικοινωνία, καθώς και η κυριαρχία της Αγγλικής στο διαδίκτυο και η καθιέρωση σε ένα μεγάλο βαθμό των «greeklish» (γκρίκλις) στη διαδικτυακή επικοινωνία και πληροφόρηση έχει ως αποτέλεσμα την συνεχή εισροή ξενικών όρων στον δημοσιογραφικό λόγο.

Πολλοί μιλάνε για ένα κυρίαρχο «αγγλοελληνικό υβριδικό ιδίωμα». Βλέπουμε έτσι λέξεις που συνδέονται με το γλωσσικό αίσθημα κοινωνικών στρωμάτων να μετατρέπονται σε αγγλικές, π.χ. στον τομέα του αθλητισμού, όπως «Super League», αντί «Πρωτάθλημα Α ́ Εθνικής Κατηγορίας», στον χώρο της πολιτικής, όπου χρησιμοποιείται η λέξη «debate» αντί της λέξης «τηλεμαχία», στον χώρο της οικονομίας, τα takeaway, clickaway, e-shops, delivery κ.τ.τ., αποτελούν παραδείγματα του καταιγισμού των αγγλικών όρων.

Τα παραδείγματα θα φωτίσουν τη σύνδεση των ξενικών όρων με τη θεματολογία στην γλωσσική χρήση του Τύπου με απώτερο στόχο να προσεγγίσουμε τη σύγχρονη δυναμικότητα αλλά και μεταβολή/εξέλιξη της δημοσιογραφικής γλώσσας από το 2000 μέχρι σήμερα και να υπάρξουν γλωσσολογικά συμπεράσματα για τη δημοσιογραφική και γλωσσολογική πραγματικότητα.

Videos

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
Υπο την Αιγίδα
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ