Ζωή Γαβριηλίδου: Εννοιολογικές μεταφορές στο πεδίο της πολιτικής: ιστορική αναδρομή

Ζωή Γαβριηλίδου Kαθηγήτρια Γλωσσολογίας. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, π. Αντιπρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Η παρούσα μελέτη χρησιμοποιεί τα θεωρητικά εργαλεία του μοντέλου της γνωσιακής μεταφοράς και της κριτικής ανάλυσης της μεταφοράς (Critical Metaphor Analysis), η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της κριτικής ανάλυσης λόγου, προκειμένου να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο νοηματοδοτούνται μεταφορικά διαφορετικές εκφάνσεις του πολιτικού βίου της χώρας μας κατά τον 20ο και 21ο αιώνα.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του σώματος κειμένων από το ΒΗΜΑ-ΝΕΑ έδειξαν ότι ο δημόσιος λόγος όπως αυτός αποτυπώνεται στα εν λόγω έντυπα επιβάλλει ένα πλαίσιο νοηματοδότησης το οποίο οργανώνεται γύρω από δύο βασικές οικογένειες μεταφορών, τη μεταφορά του EΘΝΟΥΣ ΩΣ ΑΤΟΜΟΥ και τις στενά συνδεδεμένες με αυτή μεταφορές του ΕΘΝΟΥΣ ΩΣ ΑΣΘΕΝΗ και ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΩΣ ΙΑΤΡΩΝ/ΣΩΤΗΡΩΝ καθώς και εκείνη του ΕΘΝΟΥΣ ΩΣ ΣΑΘΡΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ και της συνακόλουθης των ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΣΩΤΗΡΩΝ.

Τέλος συχνή είναι και η μεταφορά του ΤΑΞΙΔΙΟΥ .

Videos

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
Υπο την Αιγίδα
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ